Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κώστα Κρυστάλλη, 3012, Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25692550

Τηλεομοιότυπο (Fax): 25692555

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-lemesos4-ka-lem@schools.ac.cy