Κανονισμοί

 

2020 - 2021

 

Προσέλευση - Αποχώρηση Μαθητών

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάζονται στο σχολείο με τη στολή τους, έγκαιρα, μεταξύ 7:30 και 7:45 π.μ. Με βάση τις οδηγίες των υπουργείων Παιδείας και Υγείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ σε οποιοδήποτε άτομο δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή της σχολικής εργασίας. Οι γονείς αφήνουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στην είσοδο.

Πριν από τις 7:30 π.μ. το σχολείο είναι κλειστό. Μετά τις 7:45, οι γονείς των μαθητών που καθυστερούν θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο, όπου θα αναφέρουν τους λόγους της καθυστέρησης. Τα παιδιά που συστηματικά καθυστερούν θα παίρνουν προειδοποιητική επιστολή για συμμόρφωση. Αν δεν συμμορφωθούν, τότε θα καταγγέλλονται στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για ελλειπή φοίτηση.

Για σκοπούς αποφυγής συγχρωτισμού το μεσημέρι, η αποχώρηση των μαθητών γίνεται κλιμακωτά ως εξής: Α΄ τάξη: 1:55 μ.μ., Β΄ τάξη: 1:00 μ.μ., Γ΄ τάξη: 1:05 μ.μ. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά παραμένουν στο σχολείο μετά τις 1:05 μ.μ., οι εκπαιδευτικοί δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Εάν παραστεί ανάγκη να παραλάβουν οι γονείς το παιδί τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αυτό γίνεται, αφού υπογράψουν το σχετικό έντυπο από τη Γραμματεία.

Απουσίες

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, οποιαδήποτε απουσία μαθητή από το σχολείο πρέπει να αιτιολογείται με βεβαίωση από τον γονιό ή κηδεμόνα, τηλεφωνικά ή προσωπικά, με ή χωρίς πιστοποιητικό γιατρού, το πρωί της ίδιας μέρας. Αν ένας μαθητής απουσιάζει από το σχολείο συχνά χωρίς σοβαρό λόγο, η Διεύθυνση του σχολείου έχει υποχρέωση να ειδοποιεί τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για παραβάσεις του Νόμου περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις όπου οι γονείς καθυστερούν συστηματικά να φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Σχολική τσάντα

Το βάρος της σχολικής τσάντας επηρεάζει τη σωματική υγεία των παιδιών, γι αυτό θα πρέπει να γίνεται καθημερινός έλεγχος, ώστε τα παιδιά να μεταφέρουν μαζί τους μόνο τα σχολικά βιβλία και τη γραφική ύλη που χρειάζονται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων κάθε μέρας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κατ’ οίκoν εργασία

Η εργασία του σχολείου συχνά συμπληρώνεται και εμπεδώνεται με σχετική εργασία στο σπίτι. Η κατ’ οίκον εργασία εξατομικεύεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να ανταποκρίνεται στο  επίπεδο και τις δυνατότητες κάθε παιδιού. Όλες οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι πρέπει να γίνονται από τα ίδια τα παιδιά, αφού τους δοθούν οι σχετικές οδηγίες. Ο καθημερινός έλεγχος από τους γονείς βοηθά τα παιδιά να γίνουν πιο συνεπή και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους στο σχολείο.

Ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων

Οι μαθητές ενδείκνυται να μην φορούν στο σχολείο κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, για ευνόητους λόγους. Ιδιαίτερα για λόγους ασφάλειας, συστήνεται τη μέρα που έχουν Φυσική Αγωγή να μην φορούν καθόλου κοσμήματα ή ρολόγια. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ατύχημα - Ασθένεια

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλων περιστατικών υγείας, το σχολείο θέτει σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της ομάδας Πρώτων Βοηθειών, ώστε να παρασχεθεί η απαιτούμενη φροντίδα στον πάσχοντα, μέχρι να καταφθάσει ιατρική βοήθεια. Στη συνέχεια, εφόσον αναφερόμαστε σε σοβαρό τραυματισμό όπου απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια, ως δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, απευθυνόμαστε πάντοτε στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, και καλούμε ασθενοφόρο. Η διεύθυνση του σχολείου επικοινωνεί άμεσα με τον κηδεμόνα του τραυματία ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για την παροχή επαρκούς και λεπτομερούς πληροφόρησης σε ότι αφορά στην κατάσταση του πάσχοντα, καθώς και τις ενέργειες που έλαβε ή/και που προτίθεται να λάβει το σχολείο. Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας επιθυμεί όπως τη νοσηλεία του μαθητή αναλάβει ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ενημερώνεται ότι πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη παραλαβής του παιδιού του από το δημόσιο νοσηλευτήριο και τη μεταφορά του στο ιδιωτικό, υπογράφοντας σχετικό εξιτήριο έγγραφο. Στην περίπτωση τραυματισμού μαθητή εκτός σχολικού χώρου (π.χ. στη διάρκεια εκδρομής ή επίσκεψης), ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων, η μεταφορά τραυματία γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (Υπηρεσία Ασθενοφόρων Υπουργείου Υγείας). Η μεταφορά  τραυματία με ιδιωτικό όχημα, απαγορεύεται. Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί στον μαθητή, εφόσον συστήνεται γραπτώς από τον γιατρό, υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, και ο εκπαιδευτικός έχει τη σχετική γνώση και δεξιότητα για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων.
 

Μαθητική στολή

Η μαθητική στολή καλλιεργεί την ισότητα μεταξύ των παιδιών και συμβάλλει στην ευπρεπή εμφάνισή τους. Επίσης έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του σχολείου.

Καθημερινή χειμερινή στολή

Αγόρια: Γκρίζο μακρύ παντελόνι, άσπρο πουκάμισο ή άσπρη φανέλα με μακρύ μανίκι, μπλε τρικό ή μπλε σακάκι ή ζακέτα, μαύρα παπούτσια.

Κορίτσια: Μπλε φούστα, άσπρο πουκάμισο ή άσπρη φανέλα με μακρύ μανίκι, μπλε τρικό ή μπλε ζακέτα ή σακάκι, μαύρα παπούτσια, άσπρο καλτσόν.

Σημείωση:   Κατά τους χειμερινούς μήνες επιτρέπονται οι γκρίζες φόρμες.

Καθημερινή θερινή στολή

Αγόρια: Γκρίζο παντελόνι κοντό, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι, μαύρα παπούτσια.

Κορίτσια: Μπλε φούστα, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι, άσπρες κάλτσες, μαύρα παπούτσια.

Επίσημη στολή

Αγόρια: Γκρίζο μακρύ παντελόνι, άσπρο πουκάμισο με μακρύ μανίκι, μπλε τρικό, μαύρα παπούτσια.

Κορίτσια: Μπλε φούστα, άσπρο πουκάμισο με μακρύ μανίκι, μπλε τρικό, μαύρα παπούτσια, άσπρες κάλτσες ή καλτσόν.

Στολή Γυμναστικής

Χειμερινή (αγόρια – κορίτσια):   Γκρίζες φόρμες, αθλητικά παπούτσια
Θερινή (αγόρια – κορίτσια):  Μπλε ή μαύρο παντελονάκι, άσπρη  κοντομάνικη φανέλα, αθλητικά παπούτσια.

 

Σχολικός Οδηγός για Γονείς και Μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΥΠΠΑΝ)

Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας (Κορωνοϊός)